27. Analiza wyników

Przed rozpoczęciem tej lekcji musisz ukończyć: 26. ABO vs. CBO?
Zakup kurs lub zaloguj się aby uzyskać do niego dostęp.

W tym krótkim nagraniu pokazaliśmy i omówiliśmy wyniki finansowe związane z dwoma sklepami pokazanymi w kursie. Zauważ, że można generować […]

Back to: CASE STUDY 2.0 > CASE STUDY 2.0