17. Optymalizacja kamapanii reklamowej pt. 4 (breakdown)

Przed rozpoczęciem tej lekcji musisz ukończyć: 16. Optymalizacja kampanii reklamowej pt. 3 (dalsze kroki)
Zakup kurs lub zaloguj się aby uzyskać do niego dostęp.

Posegreguj swoje wyniki za pomocą przycisku “breakdown” i wprowadź optymalizację do kampanii.

Back to: ADVERTISING ACADEMY 2.0 > PÓŹNIEJSZE DZIAŁANIA