19. Automated Rules – automatyczne reguły

Przed rozpoczęciem tej lekcji musisz ukończyć: 18. Manual Bidding – ręczne ustawienie stawek
Zakup kurs lub zaloguj się aby uzyskać do niego dostęp.

Dzięki automatycznym regułom możesz zautomatyzować ogromną ilość czynności wykonywanych w Ads Managerze. Prawdziwa frajda dla osób, które odnajdywały się w […]

Back to: ADVERTISING ACADEMY 2.0 > PÓŹNIEJSZE DZIAŁANIA