26. ABO vs. CBO?

Przed rozpoczęciem tej lekcji musisz ukończyć: 25. Omówienie kampanii reklamowych
Zakup kurs lub zaloguj się aby uzyskać do niego dostęp.

W tym nagraniu omówiliśmy dwa, główne typy kampanii reklamowych na Facebooku – Adset Budget Optimisation (ABO) i Campaign Budget Optimisation […]

Back to: CASE STUDY 2.0 > CASE STUDY 2.0