32. SMS Marketing

Przed rozpoczęciem tej lekcji musisz ukończyć: 31. E-mail marketing
Zakup kurs lub zaloguj się aby uzyskać do niego dostęp.

Kolejną gałęzią marketingu, z której skorzystaliśmy w przypadku omawianych sklepów był sms marketing. W tym nagraniu powiemy, jak wyglądał on […]

Back to: CASE STUDY 2.0 > CASE STUDY 2.0